Inter Press Service News Agency

Stöd till IPS

Förutom försäljningsinkomster från nyhetstjänster och telekommunikation har IPS fått ekonomiskt stöd från ett brett spektrum av institutioner och organisationer. Under de senaste åren har sådant stöd kommit från:
Australian Aid
Asia Foundation
Canadian International Development Agency - CIDA
Carl-Duisberg-Gesellschaft - CDG (Germany)
Charles Stewart Mott-stiftelsen (USA)
Danmarks utrikesdepartement
EU-kommissionen
Finlands utrikesdepartement
FN:s livsmedelsorganisation - FAO
Ford-stiftelsen (USA)
Friedrich-Ebert-stiftelsen- FES (Tyskland)
Tysklands departement för ekonomisk utveckling och samarbete- BMZ
G-77
FN:s arbetsorganisation- ILO
Italiens utrikesdepartement
John D. & Catherine T. MacArthur-stiftelsen (USA)
Nederländernas utrikesdepartement
Nederländernas organisation för internationellt utvecklingssamarbete - Novib
Nord-Syd-centret vid Council of Europe
Norges biståndsorgan NORAD
Norges utrikesdepartement
Studentkåren, Helsingfors Universitet
Sveriges biståndsorgan Sida
Toyota-stiftelsen
FN:s barnfond - Unicef
FN:s kvinnofond - Unifem
FN:s biståndsorgan - UNDP
Unesco
FN:s miljöorganisation - UNEP
FN:s befolkningsorgan - UNFPA
USAID
W. Alton Jones-stiftelsen (USA)


Varje år håller IPS ett möte med representanter för dessa organisationer och institutioner för att rapportera om verksamheten och om planer för framtiden.